فیلم: پرواز مجدد هواپیمایی که جنگ جهانی را شروع کرد
۱۳:۵۵
منبع: فردا
هواپیمائی که آغازگر عملیات روز-دی در جریان جنگ جهانی دوم بود برفراز آسمان آمریکا به پرواز درآمد.