آرزوهای یک جوان سرطانی روی آنتن زنده تلویزیون +فیلم
۱۸:۵۶
منبع: فردا
یک جوان سرطانی که مهمان برنامه اختیاریه بود از آرزوهایش روی آنتن زنده تلویزیون گفت.