برگزیت و انتخابات پارلمان اروپایی
۲۱:۵۵
منبع: صدا و سیما
بر اساس گزارش نهادهای اقتصادی در انگلیس از زمان همه پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، تاکنون هر هفته هشتصد میلیون پوند اقتصاد انگلیس خسارت دیده است.