جوی آرام و پایدار حاکم بر آسمان فارس
۰۵:۰۵
منبع: صدا و سیما
آسمان استان فارس امروز صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام و پایدار پیش بینی می‌شود.