درگیری لفظی خداداد عزیزی با فیروز کریمی در تلویزیون
۰۵:۳۵
منبع: پارس