گل دوم آمیان به گنگام با شوت دیدنی قدوس
۰۳:۰۵
منبع: برترینها