دعای روز نوزدهم ماه رمضان
۰۴:۰۸
منبع: مهر
خدایا در این ماه بهره‌ام را از برکتهایش کامل گردان، و راهم را به سوی نیکی‌هایش هموار نما، و مرا از پذیرفتن خوبی‌هایش محروم نکن، ای هدایت کننده به سوی حق آشکار.