لحظه فرود شهاب‌سنگ بر روری زمین+فیلم
۰۳:۵۶
منبع: فارس
چندی پیش گلوله‌های آتشی در آسمان قلمرو شمالی (استرالیا) نمایان شدند و برای لحظه‌ای آسمان را روشن کردند.