دعای روز بیست‌ویکم ماه رمضان
۰۴:۴۳
منبع: مهر
خدایا در این ماه من را به سوی خشنودی ات راهنمایی کن، و برای شیطان راهی به سوی من قرار مده، و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرارده‌ای برآورنده حاجات خواهندگان.