اقدام عجیب دختر جوان برای جمع کردن لایک در اینستاگرام! +فیلم
۰۵:۱۷
منبع: ایلنا
دختر جوان لهستانی برای بدست آوردن لایک در اینستاگرام اقدام به تخریب یک مجسمه 200 ساله کرد.