"دوشنده مشکله هرآن علی علی سسله"
۰۵:۲۵
منبع: الف
کلیپ "دوشنده مشکله هرآن علی علی سسله" با نوای حاج ابراهیم رهبر، کاری از مرکز متنای فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی تولید شده است.