فیروزکوه؛ دومین شب از لیالی قدر
۰۵:۳۰
منبع: صدا و سیما
در دومین شب از شبهای قدر مردم فیروزکوه از معبود خود طلب بخشش و عفو کردند.