گل اول کره جنوبی به ایران
۱۷:۰۴
منبع: الف
کره جنوبی 1 - ایران 0 / دقیقه 58 - پاس بلند از زمین کره جنوبی با ناهماهنگی میلاد محمدی و مرتضی پورعلی‌گنجی فرصت گلزنی را در اختیار هوانگ اوی‌جو قرار داد تا این بازیکن بعد از تک به تک شدن با بیرانوند، با ضربه چیپ زیبا دروازه ایران را باز کند.