گل تساوی ایران به کره جنوبی
۱۷:۰۹
منبع: الف
کره جنوبی 1 - ایران 1 - دقیقه 62 / ارسال رامین رضاییان از روی کرنر سمت راست زمین روی خروج ناقص هیون وو، بعد از برخورد به بدن مرتضی پورعلی‌گنجی و پای کیم یونگ‌وون وارد دروازه کره جنوبی شد تا گل تساوی ایران خیلی زود به ثمر برسد.