نماهنگ | داغ حرم
۲۰:۰۶
منبع: رسا
نماهنگ داغ حرم به مناسبت 8 شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع.