راه اندازی کمپین ملی حمایت از تولیدداخلی قطعات خودرو
۲۱:۴۰
منبع: صدا و سیما
مدیر عامل ساپکو: کمپین ملی برای تولید قطعات در داخل کشور تشکیل شده است.