یه مدینه، یه بقیعه، یه امامی که حرم نداره …
۲۱:۵۵
منبع: مهر
تخریب بقیع، اشاره به رویدادی است که طی آن، وهابیان پس از محاصره مدینه در سال 1344 قمری، قبرستان بقیع و بقعه‌های آن از جمله بارگاه امام حسن (ع)، امام سجاد (ع)، امام باقر (ع)، را تخریب کردند.