خلاصه بازی ولز 0-1 مجارستان (مقدماتی یورو 2020)
۰۲:۱۱
منبع: طرفداری