اعتماد بیشتر با قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
۰۷:۴۰
منبع: صدا و سیما
سخنگوی قوه قضائیه: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم است.