فقط سه نفر از لیست واجدین شرایط رهبری باخبرند
۰۸:۴۸
منبع: شهید نیوز
شهیدخبر: آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: کمیسیونی ویژه در مجلس خبرگان افراد واجد شرایط رهبری آینده را بررسی می‌کند.