پیشروی آهنگ شرایط اقتصادی به سمت مطلوب
۱۲:۴۰
منبع: صدا و سیما
رئیس جمهور: امروز شرایط عمومی کشور باوجود تبلیغ بدخواهان، بسیارخوب است و ملت ایران بداند فشار آمریکا علیه کشورمان به اوج رسیده و عملا ظرفیت آن رو به پایان است.