صدای خورشید به موسیقی تبدیل شد
۱۲:۴۴
منبع: مهر
دانشمندان با همکاری کارشناسان موسیقی صدای ارتعاشات در سطح خورشید را به یک قطعه موسیقی تبدیل کرده‌اند.