افزایش 30 درصدی تسهیلات بانک صنعت و معدن
۱۳:۰۵
منبع: صدا و سیما
مدیرعامل بانک صنعت و معدن: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت این بانک به واحدهای تولیدی 30 درصد افزایش دارد.