چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده
۱۷:۱۰
منبع: صدا و سیما
چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده، امروز در مشهد برگزار شد.