هجوم مگس‌ها به روستای بهاران در منطقه خوراسگان
۱۷:۱۰
منبع: صدا و سیما
هجوم مگس‌ها به روستای بهاران در منطقه خوراسگان اصفهان موجب نارضایتی وسلب آرامش اهالی این روستا شده است.