فیلم/ رهبر انقلاب: اگر جرأت میکردند پس از قبور ائمه در بقیع، قبر پیامبر (ص) را هم تخریب میکردند …
۱۸:۰۴
منبع: ابنا
رهبر انقلاب: اگر جرأت میکردند پس از قبور ائمه در بقیع، قبر پیامبر (ص) را هم تخریب میکردند …