نخست وزیر ژاپن: ژاپن دوست ندارد جنگی در منطقه اتفاق بیفتد +فیلم
۲۲:۰۱
منبع: اقتصاد
آبه در کنفرانس خبری با روحانی: ژاپن دوست ندارد جنگی در منطقه خاورمیانه اتفاق بیفتد سفر من به ایران نیز به همین دلیل انجام شده است.