رژیم صهیونیستی، نژادپرستی را به زمین فوتبال کشاند
۰۰:۵۰
منبع: صدا و سیما
انجمن بیتار در قدس اشغالی با اقدام باشگاه بیتار در عقد قرارداد با علی محمد بازیکن نیجریه‌ای مخالفت کرد و دلیل مخالفت را امضای قرارداد بدون تغییر نام بازیکن عنوان کرد.