مخالفت با کنفرانس بحرین به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد
۰۵:۲۰
منبع: صدا و سیما
هشتگ مرده باد کنفرانس بحرین (یسقط مؤتمر البحرین) یکی از فعالیت هایی است که این روزها بسیار فعال شده است.