دست به جان نمی‌رسد؛ محمدرضا شجریان
۱۳:۰۶
منبع: تابناک
محمدرضا شجریان و گروه شهناز به رهبری مجید درخشانی یک اجرای زنده در سال 1390 در لندن داشتند. دست به جان نمی‌رسد یکی از اشعار سعدی است که استاد شجریان در این کنسرت اجرا کرده و این اجرا را اکنون در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.