بخش خبری 20، چهارشنبه، بیست ودوم خردادماه مرکز قزوین+فیلم
۱۳:۱۰
منبع: صدا و سیما