محدودیت‌های رسانه اسلامی
۱۳:۱۰
منبع: رسا
رسانه‌های جهان با هر رویکرد، محدودیت‌هایی برای خود در نظر دارند؛ در این گزارش کارشناسان حوزوی از محدودیت‌های رسانه‌های اسلامی می‌گویند.