فیلیدوسوغازون چیست؟ /ببینید
۱۳:۱۳
منبع: برنا
نمایش «تراس» به کارگردانی مسعود کرامتی و نویسندگی ژان کلود کریر این روزها در تماشاخانه ایرانشهر درحال اجرا است که در آینده تمدید نخواهد شد.