پختن تخم‌مرخ زیر گرمای سوزان آفتاب در میناب
۱۶:۱۸
منبع: مهر
گرمای بالای 50 درجه در شهرستان میناب باعث شده است اهالی آن منطقه برای پختن تخم‌مرغ نیازی به استفاده از آتش نداشته باشند!