لذت زمستان در تابستان
۱۶:۴۵
منبع: شبکه خبر
اورامانِ کردستان برای گردشگران، بهشتی شناخته شده است.