ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به شیروان
۱۷:۲۵
منبع: صدا و سیما
رئیس مجلس شورای اسلامی به شیروان وارد شد.