در آوردن ادای بشیر حسینی توسط کمدین
۰۵:۳۷
منبع: برترینها
تقلید شرکت کننده عصر جدید از صحبت‌های بشیر حسینی، داور این برنامه را ببینید.