رئیس جمهور آمریکا هر روز یک حرفی می‌زند
۰۵:۵۵
منبع: صدا و سیما
چاک شومر رئیس اقلیت مجلس سنای آمریکا گفت: رئیس جمهور یک روز یک حرف می‌زند و روز دیگر حرف دیگری می‌زند. به نظر می‌رسد که هیچ فرد عاقل و بزرگسالی در کاخ سفید حضور ندارد.