در پرونده بانک سرمایه کی می‌روید سراغ دانه درشت‌ها؟
۲۳:۰۱
منبع: بولتن
بر اساس اسناد و قراین اقدامات انجام شده توسط وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی نشان می‌دهد ایشان تصمیم به شفاف سازی واحقاق حقوق بیت المال گرفته است