سفر رئیس جمهور اوکراین به فرانسه و آلمان
۰۵:۴۰
منبع: صدا و سیما