سه روش برای کندن پوست سیر
۱۳:۰۵
منبع: تابناک
صدها روش برای کندن پوست سیر وجود دارد. انتخاب هر یک از این روش‌ها به زمان و حوصله شما بستگی دارد. در این ویدیو سه روش برای کندن پوست سیر معرفی می‌شود که هرکدام معایب و برتری‌های خود را دارند. کندن پوست سیر با استفاده از آب گرم، فشار چاقو و شیشه مربا در این ویدیو آموزش داده می‌شوند.