خواب و خیال رئیس جمهوری آمریکا
۲۳:۳۵
منبع: صدا و سیما
در حالی که ایرانیان برای سفرهای تابستانی خود آماده می‌شوند رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: می‌بینید که وضع ایران رو به قهقرا رفته است، مردم از سراسر کشور به خیابان‌ها می‌ریزند.