احتمال ریزش خانه‌های سست در مناطق حاشیه تبریز
۱۱:۱۵
منبع: صدا و سیما
فروردین امسال و با آغاز بارش‌های بهاری چند خانه در کوی شهید بهشتی تبریز فروریخت؛ با ادامه بارش‌ها حالا سرنوشت مشابهی در انتظار ده‌ها خانه در همان منطقه است.