زنجان جزء استانهای پرمصرف برق
۱۱:۲۰
منبع: صدا و سیما