خشم مردم از تصاویر پدر و دختر غرق شده در مرز آمریکا
۱۱:۲۰
منبع: صدا و سیما
انتشار تصاویر یک مهاجر السالوادوری و دخترش که در مرز آمریکا غرق شدند خشم بسیاری را در آمریکا و آمریکای لاتین برانگیخته است.