وظیفه شورای نگهبان؛ پاسداری از احکام اسلامی
۰۸:۰۱
منبع: صدا و سیما
عضو حقوقدان شورای نگهبان: وظیفه اصلی این شورا، پاسداری از احکام اسلامی، قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است.