فیلمی از لحظه توقیف کشتی خارجی توسط سپاه
۲۱:۲۷
منبع: دنیای اقتصاد