مجلس دومین گام مهم در مقابله با تحریم‌های آمریکا را بر می‌دارد+ویدئو
۱۴:۱۰
منبع: فارس
در صورت تصویب طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در مجلس که نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم‌های بانکی ایفا می‌کند، نمایندگان دومین گام مهم خود در مقابله با تحریم‌ها را برداشته‌اند.