مسابقات شطرنج جام طبیعت سیلوانا
۲۰:۵۰
منبع: صدا و سیما
مسابقات آزاد شطرنج جام طبیعت سیلوانا با حضور 200 شطرنج باز در 11 دور به روش سوئیسی از 26 تا 28 تیر در ارومیه برگزار شد.