اقتصاد بدون نفت هم مدیریت می‌شود
۰۱:۳۰
منبع: صدا و سیما
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه می‌توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم، گفت: اعتقاد بانک مرکزی حفظ ثبات بازار ارز است.